Apt và Apt-get trong Linux / Ubuntu: Sự khác biệt là gì?

Apt vs Apt-get trong Ubuntu hoặc Linux là hai công cụ quản lý gói có chức năng tương tự nhau,

itsmeit By itsmeit

Fix lỗi không vào được Windows sau khi cài song song Ubuntu

Cách khắc phục lỗi Grub2 bị hỏng, không vào được Windows sau khi cài song song Ubuntu hoặc không vào

itsmeit By itsmeit

Cách cài đặt FileZilla trên Ubuntu 22.04 và 20.04 Linux

Cách cài đặt Filezilla trên Ubuntu 22.04 hoặc 20.04 bằng terminal và cách sử dụng Filezilla để kết nối và

itsmeit By itsmeit

Cách cài đặt Podman trên Ubuntu 22.04, 20.04 Linux

3 bước cài đặt Podman trên Ubuntu 22.04 và Linux giúp bạn quản lý và chạy container dễ dàng, giống

itsmeit By itsmeit

Cách cài đặt Photoshop CS6 trên Ubuntu 22.04, 20.04 LTS

Cách cài đặt Photoshop CS6 trên Ubuntu 22.04 LTS thông qua Playonlinux +Wine. Giúp bạn xử lý, chỉnh sửa hình ảnh

itsmeit By itsmeit

14 Câu lệnh terminal trong Ubuntu hữu ích nhất 2024

TOP những câu lệnh terminal trong Ubuntu hữu ích nhất 2024 cùng với các ví dụ giúp bạn trở lên chuyên

itsmeit By itsmeit

Follow Us on Socials